• +420 494 533 602
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PLA44 - Analyzátor kvality sítě třídy A

Analyzátor kvality elektrické energie PLA44 je určen k měření kvality elektrické energie ve všech typech sítí NN a VN metodikou dle normy IEC 61000-4-30 ed.3 Třída A. Přístroj je díky širokému spektru měřených parametrů vhodný k dlouhodobému sledování a záznamu parametrů elektrické energie a k ověření kvality dodávky energie dle normy EN 50160. Přístroj se vyznačuje velice přesným měření, přehledným grafickým displejem, širokou škálou komunikačních rozhraní a nejvyšší vzorkovací frekvencí na trhu pro detekci tranzientů.
 • Měření kvality elektrické energie dle normy IEC 61000-4-30 ed.3 třída A
 • Harmonické a meziharmonické dle EN 61000-4-7 do 64. řádu
 • Měření flickeru dle EN 61000-4-15
 • Vhodné pro ověření kvality elektrické energie dle EN 50160
 • Detekce tranzientů delších než 25 us
 • Detekce událostí delších než 10 ms
 • Paměť pro měřená data 1GB
 • Rozhraní Ethernet, USB, RS485
 • Protokoly Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, FTP, HTTP, MTP, MQTT
 • Lze použít jako převodník Ethernet na RS485
 • 2 digitální vstupy/výstupy
 • Web-server a emailové upozornění
 • 4 napěťové a 4 proudové vstupy
 • Panelové provedení 144x144mm
 • Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů
PLA44

Funkce

Průběhy napětí a proudů jsou nejprve digitalizovány a následně zpracovány dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Výpočet efektivních hodnot sítě probíhá z navzájem navazujících oken každých 200ms. Nezávisle na těchto výpočtech je pro detekci událostí  každých 10 ms vypočtena efektivní hodnota napětí a proudů. Další zcela nezávislou částí je detekce tranzientů, které jsou detekovány přímo ze vrozků digitalizovaného napětí a proudu. Vypočtené hodnoty, průměrné hodnoty, energie, události a trazienty následně přístroj ukládá do vnitřní paměti.    

Třída A

Analyzátor kvality elektrické energie PLA44 měří metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Analyzátory této třídy se používají všude tam, kde jsou nezbytná velice přesná měření, například k ověření souladu s normami EN 50160, EN 61000-4-7 a EN 61000-4-15. Měří-li dva přístroje třídy A stejné signály napětí a proudů, musejí naměřené hodnoty obou přístrojů ve stejný čas odpovídat stanovené nejistoně měření. 

Události

Jedná se o nepředvídatelné jevy trvající od 10ms až po dny. V některých provozech mohou tyto jevy způsobovat značné materiální a finanční škody. Norma EN 50160 uvádí meze událostí a jejich počet, který může v elektrické síti během roku nastat. Přístroj PLA44 vyhodnocuje události typu DIP - pokles napětí, INT - výpadek napětí, SWELL - zvýšení napětí, RVC - rychlá změna napětí a I_MAX - nadproud. Události jsou detekovány na základě efektivních hodnot napětí a proudů obnovených každých 10 ms. Po detekci události přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o události a její průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny událostí.

 

 
+ Události

Tranzienty

Jedná se o velice rychlé jevy v řádech us, které mohou způsobit chybnou funkci přístrojů nebo jejich celkové zničení. K detekci tanzientů dochází na základě vzorků signálu jejichž vzdálenost závisí na vzorkovací frekvenci přístroje. Čím je vzorkovací frekvence přístroje vyšší, tím rychlejší tranzienty je možné detekovat. Přístroj PLA44 patří se vzorkovací frekvencí 40kHz a možností zachytit tranzienty delší než 25us k nejlepším panelovým přístrojům pro analýzu tranzientů na trhu. Po detekci tranzientu přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o tranzientu a jejo průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny tranzientu.

 

 
+ Tranzienty

Webserver

Zabudovaný webový server přístroje PLA44 umožňuje základní vzdálený monitoring systému bez nutnosti instalace softwaru PMS. Na webovém serveru jsou přehledně zobrazeny aktuální parametry sítě s přehledem posledních padesáti událostí a tranzientů. Webový server je možné vyzkoušet na odkazu >>TEST_WEBOVÉHO_SERVERU<< s přihlašovacími údaji: Jméno: admin, Heslo: 1234

+ webserver PLA44
+ webserver PLA44
+ webserver PLA44

Software

Přes volně dostupný software PMS - Power Monitor System lze přístroje snadno konfigurovat a využívat dalších možností softwaru pro snadný monitoring systému. Software je rozdělen do dvou částí, jehož první část PMS client umožňuje online sledování naměřených hodnot s přehledným zobrazením v grafech a dále umožňuje snadnou konfiguraci přístroje. Druhá část softwaru PMS Data Evaluation slouží k práci s daty uloženými v paměti přístroje. Data jsou nejprve stažena z paměti přístroje do počítače, kde mohou být analyzována a zpracována.

+ PMS klient
+ PMS klient
+ PMS data evaluation

MQTT

Implementace přístroje do jakéhokoliv nadřazeného systému třetí strany je snadná díky protokolu MQTT. Naměřená data jsou rozdělena do několika Topics, ve kterých si uživatel může zvolit, která data chce přesně přijímat. Naměřená data jsou přenášena ve formě souboru JSON. Tento soubor je široce podporován a velice snadno se implementuje do jakéhokoliv systému. Přístroj je již implementován v několika systémech, pro více informací nás prosím kontaktujte.

Měřené hodnoty

Hodnota L1 L2 L3 L4 L1-2 L2-3 L3-1 ∑L1-L3 ∑L1-L4 Max Min Avg Rozsah měření Displej zobrazení Přesnost
Fázové napětí tečka tečka tečka tečka           tečka tečka tečka 10...600V 1V...1MV 0.1%
Mezifázové napětí         tečka tečka tečka     tečka tečka tečka 18...1000V 0...1MV 0.1%
Frekvence tečka                 tečka tečka tečka 40..70Hz 40...70Hz 10mHz
Proud tečka tečka tečka tečka       tečka tečka tečka   tečka 0.001...8.5A 1mA...1MA 0.1%
CosΦ tečka tečka tečka tečka           tečka     0.01L...0.01C 0.01L...0.01C 1,00 %
Power factor tečka tečka tečka tečka       tečka tečka tečka     0.01L...0.01C 0.01L...0.01C 1,00 %
THDU L-N tečka tečka tečka tečka           tečka tečka tečka 0...99.9% 0...999% 1,00 %
THDU L-L         tečka tečka tečka     tečka tečka tečka 0...99.9% 0...999% 1,00 %
THDI tečka tečka tečka tečka           tečka tečka tečka 0...99.9% 0...999% 1,00 %
Napěťové harmonické tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Skupina U meziharmonických tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Skupina U harmonických tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Harmonické činného výkonu tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Harmonické jalového výkonu tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Proudové harmonické tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Skupina I meziharmonických tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Skupina I harmonických tečka tečka tečka tečka                 0...99.9% 0...999% class 1
Flikr krátkodobý tečka tečka tečka tečka           tečka tečka tečka 0.4...10.0 0.4...10.0 class A
Flikr dlouhodobý tečka tečka tečka tečka           tečka tečka tečka 0.4...10.0 0.4...10.0 class A
Podpětí tečka tečka tečka tečka tečka tečka tečka     tečka tečka tečka 0...100% 0...100% 0.2%
Přepětí tečka tečka tečka tečka tečka tečka tečka     tečka tečka tečka 0...100% 0...100% 0.2%
Nesymetrie napětí                   tečka tečka tečka 0...100% 0...100% 0.15%
Napětí na nulovém vodiči                   tečka tečka tečka 10...600V 0...1MV 0.2%
K-faktor tečka tečka tečka tečka                      
Nesymetrie proudu                   tečka tečka tečka     0.5%
Tranzienty tečka tečka tečka tečka                     25μs
Události tečka tečka tečka tečka                     10ms
Ripple control tečka tečka tečka tečka tečka tečka tečka     tečka tečka tečka      
Činný výkon tečka tečka tečka tečka       tečka tečka tečka   tečka 0...15.3kW 0...999GW 0.2%
Jalový výkon tečka tečka tečka tečka       tečka tečka tečka   tečka 0...15.3kvar 0...999Gvar 0.2%
Zdánlivý výkon tečka tečka tečka tečka       tečka tečka tečka   tečka 0...15.3kVA 0...999GVA 0.2%
Distortion power tečka tečka tečka tečka       tečka tečka tečka   tečka     0.2%
Činná energie +/- tečka tečka tečka         tečka         0...999GWh 0...999GWh class 0.5S
Jalová induktivní energie +/- tečka tečka tečka         tečka         0...999Gvarh 0...999Gvarh class 1
Jalová kapacitní energie +/- tečka tečka tečka         tečka         0...999Gvarh 0...999Gvarh class 1
Teplota                   tečka tečka tečka     1°C

Technické parametry

Parametr Hodnota
Napájecí napětí 230VAC 50/60Hz (+10%/-15%)
Vlastní spotřeba < 8 VA
Nejistota hodin < 1 s za den
Počet vstupů / výstupů 2
Převod napěťových a proudových traf 1...750 000
Vzorkovcí frekvence 40 kHz
Detekce událostí > 10 ms
Detekce tranzientů > 25 μs
Datová paměť 1 GB flash
Display "TFT VGA 5.6"""
Teplotní vstup NTC 10kΩ / 25°C
Komunikační rozhraní RS485 / LAN / USB
Komunikační protokoly Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, HTTP, FTP, MTP, MQTT
Teplotní rozsah -25°C...+70°C
Rozměry 144 x 144 x 80 mm
Váha 1350 g
Stupeň krytí IP20 zadní strana / IP54 přední panel
Související normy EN 61000-4-30 class A / EN 61000-4-7 / EN 61000-4-15 class A / EN 61557-12
Varianty PLA44

Kontakt

BMR, s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
+420 494 533 602

Napište nám